Hỗ trợ trực tuyến

0912344084
Bùi Phúc Hải

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 1205795
Online: : 7

Liên kết website

Hỗ trợ thanh toán

Văn hóa & Giáo dục

VĂN TỰ SỰ, THUYẾT MINH LỚP 10 - THPT (Những bài văn đặc sắc chọn lọc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8: Kể lại một truyện cười mang tính giễu cợt, châm biếm

Bài làm

Thơ vịnh cái chuông

Bốn vị nho sinh ở vùng nọ vẫn tự đắc là làm thơ hay, hay nhất thiên hạ. Một hôm cùng vãn cảnh chùa, thấy cái chuông, họ rủ nhau cùng vịnh.

Anh thứ nhất ngâm:

“Chùa này có cái chuông”

Anh thứ hai nối theo:

 “Gióng lên kêu boong boong”.

Anh thứ ba gật gù đọc:

 “Treo lên như cái vại”

Anh thứ tư cao giọng đọc:

 “Ấy nó vốn bằng đồng”.

Làm xong bài thơ ngụ ngôn tứ tuyệt Vịnh cái chuông, bốn nho sinh cứ lúc lắc cái đầu, lên giọng véo von ngâm đi ngâm lại, tấm tắc khen bài thơ tuyệt cú, toàn bích. Bỗng một anh giật mình, nói:

- Chao ôi! Tôi nghe nói Vương Bột đời Đường mới 16 tuổi làm bài thơ “Đằng Vương các” hay quá; tinh hoa phát tiết cả ra ngoài nên đã chết non. Ngày nay, bốn anh em chúng ta làm bài thơ Vịnh cái chuông có chiều hay hơn, đặc sắc hơn, độc đáo hơn nhiều. E chúng mình phải chết ngay bây giờ, chứ chẳng chơi!

Anh thứ hai nghe nói vậy, đâm lo:

- Nếu chết bây giờ, đường sá xa xôi thế này, thân thích chẳng có ai, thì làm thế nào? Ai viết văn tế cho chúng ta?

Anh thứ ba nhanh nhảu:

- Các thi hữu đừng lo. Tôi thấy trong chùa có mấy cỗ thọ đường (quan tài). Ta thử vào hỏi mua, may ra nhà chùa nể trọng mà để lại cho.

Bốn thi sĩ liền dắt nhau vào hỏi nhà sư để xin được mua bốn cỗ thọ đường. Nhà sư thấy lạ, hỏi:

- Nam mô Phật! Các thầy mua bốn cỗ thọ đường về làm gì?

Bốn thi sĩ đồng quê mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện và đọc luôn bài thơ tuyệt tác Vịnh cái chuông cho nhà sư thưởng thức. Nghe xong, nhà sư liền bảo hai chú tiểu vào khiêng ra năm cỗ hậu sự (quan tài). Bốn thi sĩ tài danh ngạc nhiên, hỏi:

- Chúng tôi chỉ cần mua bốn cỗ thôi mà! Thừa ra một cỗ rồi!

Nhà sư nhẹ nhàng thưa:

- Nam mô phật! Còn cỗ thứ năm là của bần tăng. Nguyên là ngày xưa, tôi trót phát nguyện một câu: “Trong thiên hạ, kẻ nào dốt thơ hơn ta thì ta chết!”. Ngày nay ra đến ngõ lại gặp thi bá, thi sĩ. Hôm nay hạnh ngộ bốn vị tại đây. Tôi cảm thấy số tôi đã tận. Nhà sư hướng về bốn thi sĩ, cúi đầu vái ba vái, nói tiếp:

- Xin bốn thầy lưu bút bài thơ Vịnh cái chuông để bần tăng khắc vào bia đá, kẻo mai một đi!

Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du
Giá: 14000 VNĐ
Mua hàng